Obvod podpoří vznik nových dětských skupin pro 72 dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu na vznik a podporu dětských skupin. V rámci této výzvy je z Evropského sociálního fondu vyčleněno celkem 129 mil. Kč pro dětské skupiny pro veřejnost a stejná částka je vyčleněna pro žádosti v rámci sekce dětských skupin podnikových.

uniwebwebynamiru2018

Oprávněnými žadateli vrámci této výzvy se rozumí fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v ČR (mají vlastí IČO/IČ) – tedy kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, OSVČ, profesní a podnikatelská sdružení, školy a školská zařízení a další instituce) a jejich hlavním cílem je vzdělávání dětí v předškolním věku. Ačkoliv se jedná o dětské skupiny a ne mateřské školky, jsou i tak přísně dodržována pravidla systémových aspektů vzdělávání – hlavně kvality a standardů, jež jsou příznačné pro klasické mateřské školky. Umístěny zde mohou být děti již od 1 roku života a maximální kapacita jedné dětské skupiny je 24 žáků.

V současnosti je na území centrálního obvodu 10 fungujících dětských skupin s kapacitou 118 míst. Dětské skupiny pro veřejnost tak doplňují nabídku míst v mateřských školkách.

Městský obvod Plzeň 3 se rozhodl podpořit vznik nových dětských skupin pro celkem 72 dětí. Pakliže budou žádosti úspěšné, tak se nová zařízení objeví například v Křesťanském středisku Duha či vznikne již druhá dětská skupina v Techmania Science Center, o. p. s.

Subjekty, které mají zájem o vybudování dětské skupiny, se mohou se svou žádostí obrátit na místostarostu Mgr. Ondřeje Ženíška.

„Jsem moc rád, že můžeme tímto způsobem přispět ke vzniku nových dětských skupin a tím pádem rozšířit možnosti, kam na část dne umístit dítě v předškolním věku“, říká Ondřej Ženíšek.

Poslední termín k podání žádosti o partnerství je 15. srpna 2019.

Jak postupovat, najdou zájemci voficiálním dokumentuzde - Výzva kpředkládání žádostí opodporu.

Fotogalerie
Autor: Miroslav Knotek Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 17.7.2019 16:09
0 +
 
2. Reprezentační ples

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018