Galerie Ladislava Sutnara a Klenová otevírají nové výstavy

Ve středu 17. října bude v Galerii Ladislava Sutnara otevřena výstava Dobrých 100.

uniwebwebynamiru2018

Výstava Dobrých 100 prezentuje ty nejlepší okamžiky posledních sta let naší země zachycené v ilustracích studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace a vzniklé podvedením Renáty Fučíkové. Výstava přibližuje knihu, která vznikla na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a nabízí na více než 200 stranách výběr těchto událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Encyklopedii, která je určena nejen starším školákům a mládeži, doplňuje jedinečný soubor vzdělávacích karetních her. Celá publikace vznikala za odborné spolupráce s historičkou Lenkou Křížovou.

Následující den ve čtvrtek 18. října bude na hradě Klenová otevřena výstava Už není kam... Na Klenové vznikla v rámci projektu přeshraniční spolupráce v průběhu roku 2018 landartová díla, která vytvořili během týdenních workshopů pod vedením profesora Jiřího Beránka studenti ateliéru Socha a prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Jejich díla naleznete v okolí hradu Klenová, kde dotvářejí vznikající landartovou stezku.

Dobrých 100

Vernisáž: 17.října 2018 v 18 hod.
Místo konání: Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň

Termín:18.10. – 10. 11. 2018

Výstavu pořádá: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Ve středu 17. října bude v Galerii Ladislava Sutnara otevřena výstava Dobrých 100 aneb nejlepší okamžiky 100 let republiky. Výstava si odbyla velice prestižní premiéru již 6. září ve Washingtonu DC, kde s ní zástupce velvyslance České republiky pan Zdeněk Beránek oficiálně zahájil každoroční podzimní washingtonský Festival vzájemných inspirací, jehož tématem bylo 100. výročí nezávislosti.

Celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a jejich dva pedagogové vypracovali na 102 ilustrací. Jde o obrazové ohlédnutí za dobrými věcmi, které dala naše republika světu, nebo které v naší republice vznikly bez ohledu na politickou situaci. Základní koncept projektu vytvořila uznávaná ilustrátorka a autorka Renáta Fučíková, působící na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. 

Studenti vytvořili v průběhu dvou semestrů pozitivní mapu sta let republiky. Dějiny všedního dne spolu s významnými kulturními, vědeckými a sportovními počiny jsou představeny prostřednictvím obrazů
a stručných textů. Projekt vychází tiskem v nakladatelství Euromedia Group. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co desetiletí, to obecnější zamyšlení a vystižení „ducha doby“. Kniha, určená nejen pro starší školáky a mládež, by měla být nezbytnou součástí každé rodinné i školní knihovny. Encyklopedii doplňuje jedinečný soubor vzdělávacích karetních her. Celá publikace vznikala za odborné spolupráce s historičkou Lenkou Křížovou. Na pultech knihkupectví se kniha objeví koncem října.


UŽ NENÍ KAM

Vernisáž: 18.října 2018, od 17 hod.
Místo konání: Hrad Klenová, Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Termín:časově neomezeno

Výstavu pořádá: Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizacePlzeňského kraje  a Fakulta designu a uměníLadislava Sutnara ZČU v Plzni

„Už není kam, už neníkam utéct…, už je vše pokryto betonem, už nejsou stromy, užnení dostatek vody, už není kam, už musíme přestat myslet nazisk a začít myslet na zemi a něco jí vrátit, už není kamutéct…“, těmito slovy rámuje prof. Jiří Beránek soubornou výstavu landartových děl studentů ateliéru Socha a prostor, který vedena Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Výstava se rozprostírá v širším prstenci okolí hradu Klenová, kde se stala součástí vznikající landartové stezky. Jednotlivá díla komunikují s místy, pro která vznikla, umocňují sílu i historii zdejší krajiny, její reliéfy i daleké výhledy. Reflektují místo člověka ve světě, na Zemi, jeho majetnický a neudržitelný přístup k jejímu„spravování“, nerovnováhu mezi základními oblastmi lidského života.

„V kopcovité krajině v okolí Klenové jsem se rozhodl uskutečnit landartovou realizaci, která pracuje s něčím, co je zejména v dnešní době čím dál více vzácné a výjimečné. Do místn ípahorkatiny jsem zapustil objekty půlkulového tvaru, jež jak doufám budou stimulovat dávno vyschlé lesní tůňky, kaluže a zásobárny vody, které vždy byly darem života pro mnohé obyvatele oněch míst,“ komentujesvé dílo „Tůně jako oázy života“ jeden z tvůrců Vojtěch Jakimiv. Na kostele sv. Felixe, který se nachází na úpatí nedaleko pod hradem zase svým dílem „Co vidím, už tu není“ parafrázuje proud času a přítomnost božského principu Eliška Pánková. „Skrze stěny kaple prostupuje svaté, božské duševno v podobě křehkých bobrovek. Kresba je parafrází tichých modliteb, přání v kapli vyřčených, prostupujících hmotou a odrážejících se na povrchu krytiny“. Svéposelství vnáší i Adam Trbušek, autor Panoptika - objektu králíka pojídajícího člověka - na plzeňském sídlišti Lochotín, když pojmenovává své dílo „Čas to přírodě vrátit“ a uvádí: „Mé dílo je nositelem lyrických úvah nad vznikem a zánikem, konstrukcí a destrukcí, zodpovědností a lhostejností.“.

Seznam citovaných autorů doplňují jména Petra Filipa, Jakuba Šika a Šimona Beránka. Všechna díla vznikla v rámci mezinárodního projektu „Prorůstání –od země k zemi“ Galerie Klatovy/Klenová, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) ZČU v Plzni a bavorských měst Schönsee (prostřednictvím Centra Bavaria Bohemia) a Vilsceck (zastoupeného městskou galerií). „Stěžejní myšlenkou projektu je propojení výtvarných aktivit z české aněmecké strany v příhraničním prostoru, cílem je pak zintenzivnit a prohloubit přeshraniční spolupráci v oblasti umění. A právě v duchu spolupráce je od začátku roku 2018 projekt realizován,“ představuje projekt ředitelka Galerie Klatovy/Klenová Hana Kristová, a dále uvádí, v jakém kontextu prezentovaná díla vznikala: „V průběhu roku 2018 proběhly na Klenové a v jejím okolí týdenní workshopy, kterých se zúčastnilo 6 studentů FDULS v Plzni. Tvořili zde pod vedením prof. Jiřího Beránka. Studenti měli unikátní možnost pracovat s krajinou v těsném okolí areálu – a vytvořit díla pro landartovou stezku, na které sejiž nacházejí díla současných českých a zahraničních sochařů. Součástí workshopů byly také přednášky úzce svázané s tématem landartu, jež se staly místem setkání veřejnosti nejen s odborníky, ale i možností pro konfrontaci místních obyvatel s aktuálními proměnami a úpravami krajiny – jejich životního prostoru.“

Na tuto část projektu budena vázáno v roce 2019, kdy ve městě Schönsee proběhne umělecká stáž studentů sochařského ateliéru FDULS v zaniklé vesnici Bügellohe, kde budou za přítomnosti veřejnosti výtvarně reagovat na pozůstatky opuštěné vesnice. Zároveň v roce 2019 proběhne v bavorském městě Vilseck mezinárodní sochařské sympozium za účasti dvou výtvarnic z Bavorska a dvou výtvarnic z Čech, které již tvořily v létě na Klenové. V tomto případě jejich díla doplní městskou mezinárodní uměleckou stezku a začlení se k již stávajícím výtvarným počinům. Celý projekt bude ukončen v roce 2020 sérií putovních výstav fotografií studentů ateliéru Užitá fotografie FDULS dokumentujících vzniklá umělecká díla i jednotlivé aktivity.

Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Led

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018