Kniha představuje záchranu kostelů v bývalých Sudetech

Nezisková organizace MAS Český Západ - Místní partnerství ve spolupráci s městem Stříbrem a Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem vydává knihu s názvem Práce jako na kostele. Kniha se snaží představit a zároveň poděkovat všem, ať už jednotlivcům či skupinám, kteří se zasadili o to, že díky ...

zpravywellness2018

Nezisková organizace MAS Český Západ - Místní partnerství ve spolupráci s městem Stříbrem a Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem vydává knihu s názvem Práce jako na kostele.
Kniha se snaží představit a zároveň poděkovat všem, ať už jednotlivcům či skupinám, kteří se zasadili o to, že díky jejich dobrovolnické práci, dějinami poznamenaná krajina v oblasti bývalých Sudet získává zpět svoji duši a kostely v ní svůj již dávno ztracený smysl.
V knize naleznete vzpomínky a rozhovory s lidmi, kteří se z nejrůznějšího důvodu rozhodli, že na bázi dobrovolnictví, věnují svůj čas, energii a často i peníze do opravy kostela, který by bez jejich iniciativy pravděpodobně spadl. Kniha obsahuje celkem 12 příběhů, které jsou si v mnohém podobné, v mnohém rozdílné, ale každopádně jsou to silné příběhy plné naděje, pokory a síly. Je to dvanáct příběhů dvanácti kostelů, které měly to štěstí, že našly, často na poslední chvíli, svého zachránce a často i majitele.
Kromě tohoto emotivní vyprávění obsahuje kniha i katalog kostelů s popisem jejich stavebně-historického vývoje, jejich současného stavu a možného budoucího využití objektů, včetně fotografické dokumentace. Obsáhlá kapitola se věnuje návodu pro potencionální zájemce o záchranu dalších sakrálních objektů, kde začít, od prvního jednání s úřady až po možné nové duchově- kulturní využití opraveného kostela. Kapitola by ráda ukázala, jak si poradit s dědictvím, které jsme nechtěně převzali a jehož osud nám není lhostejný.
Kniha Práce jako na kostele je také výjimečná svoji vizuální podobou, o kterou se zasloužila MgA. Štěpánka Bláhovcová, která ji zpracovala v rámci své diplomové práce na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a dokázala graficky vystihnout syrovost , opravdovost a mimořádnost obsahu celé knihy. Součástí knihy je dárek, vystřihovánka modelu kaple sv. Máří Magdalény každý čtenář si tak může doma sám postavit (zachránit) svůj kostel.
Kniha vychází v rámci projektu Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ, podpořeným Norským finančním mechanismem.

Kniha Práce jako na kostele
Odpovědná redaktorka : Kateřina Kvasničková
Koncept, grafické zpracování : Štěpánka Bláhovcová
Náklad: 500 ks
Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Kultura Plzeň Plzeňský kraj:
Program dalších akcí v regionu najdete v našem kulturním servisu.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
9.10.2009 06:060 +
 
avalon2018

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb