Občanské sdružení Ametyst dnes slaví 10 let

Občanské sdružení Ametyst letos slaví 10 let od svého založení. Oslava k výročí probíhá dnes od 14 hodin v objektu bývalé školy v Prusinách u Nebílov (v okrese Plzeň-jih). Na programu je koncert skupin Sebevrány, Orchestra, Profesor Ykebara, Demöralyzér, dále výstava k 10 letům a promítání. Obč...

uniwebwebynamiru2018

Občanské sdružení Ametyst letos slaví 10 let od svého založení. Oslava k výročí probíhá dnes od 14 hodin v objektu bývalé školy v Prusinách u Nebílov (v okrese Plzeň-jih). Na programu je koncert skupin Sebevrány, Orchestra, Profesor Ykebara, Demöralyzér, dále výstava k 10 letům a promítání.
Občanské sdružení Ametyst bylo založeno v roce 1999 Plzeňskou ekologickou nadací. Hlavním úkolem bylo vytvoření fungujícího střediska ekologické výchovy pro Plzeňský kraj. Během desetiletého fungování se podařilo realizovat stovky ekologických výukových programů pro mateřské, základní a střední školy (ročně proběhne asi 200 programů). Programy probíhají hlavně v přírodě v blízkém okolí Plzně a na terénní stanici v Prusinách. „Uspořádali jsme desítky seminářů pro učitele včetně krajských konferencí ekologické výchovy. Od roku 2002 koordinujeme síť škol se zájmem o ekologickou výchovu v Plzeňském kraji, od roku 2004 také v Karlovarském kraji. Novinkou v posledních letech je nabídka školních projektů, např. Zdraví tě zdraví, Moje místo k životu a Příroda u dveří naší školy,“ popisuje další činnost programu Ekovýchova vedoucí Stanislav Filip.

V roce 2002 vznikl odborný program Ochrana přírody. Lidé z Ametystu se významnou měrou podíleli na vytváření soustavy Natura 2000 v České republice, a to přípravou odborných podkladů i oponenturou státem předkládaných návrhů. Spolu s dalšími 17 nevládními organizacemi je Ametyst členem koalice pro Naturu 2000.
Další náplní práce Ametystu je mapování výskytu biotopů, zvláště chráněných živočichů a rostlin na území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského a Ústeckého kraje. „Dlouhodobě přispíváme k ochraně hnědáska chrastavcového a tetřívka obecného. Zajišťujeme i péči o lokality jejich výskytu,“ sdělila vedoucí programu Ochrana přírody, Michala Kopečková. Ametyst také zpracovává odborné posudky vlivů na životní prostředí, zejména naturové a biologické hodnocení různých investičních záměrů. Podařilo se připravit metodiku naturového hodnocení a koordinovat činnost autorizovaných osob v České republice.

V roce 2004 sdružení zahájilo práci na terénní stanici v Prusinách. Probíhají zde hlavně programy ekologické výchovy pro školy. Jsou zaměřené na přírodu v okolí, ale také na hospodářská zvířata nebo na tradiční oslavy Vánoc a Velikonoc. Sdružení zajišťuje péči o okolí, např. údržbou lučních porostů v sadu, který je lokálním biocentrem územního systému ekologické stability. V neposlední řadě probíhá stavební rekonstrukce objektu.

„Doufáme, že se nám za dobu desetiletého fungování podařilo vytvořit silnou regionální nevládní organizaci v oblasti ekologické výchovy a ochrany přírody. Zatímco v roce 1999 jsme začínali se dvěma zaměstnanci, dnes pro Ametyst naplno pracuje šestnáct lidí. Do budoucna bychom naši činnost rádi rozvíjeli, například v oblasti dalšího zkvalitňování produktů nabízených školám, v rozšíření počtu přírodních lokalit, o které se staráme, a také v dalším rozvoji terénní stanice v Prusinách,“ říká předsedkyně sdružení, Eva Chvojková.weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 27.9.2009 12:520 +
 
VOCH

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018