Památkáři navrhli zámky Svojšín a Kanice na ceny

Zámek ve Svojšíně navrhlo Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na Cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržen Karel Petráň, starosta obce Svojšín.

uniwebwebynamiru2018

Nominace zámku se probojovala do celostátního kola. Nyní se čeká spolu s dalšími 27 sedmi objekty na výsledek. Novinkou letošního roku je také možnost hlasování veřejnosti pro jednu z kategorií. Lidé z regionu tedy mohou podpořit "svůj objekt".

Zámek ve Svojšíně, vybudovaný v roce 1723 na místě tvrze připomínané již na sklonku 12. století, je vynikajícím příkladem barokní architektury nejen na území západních Čech. Do dnešních dní si uchoval jak původní ráz exteriéru, tak interiérové uspořádání včetně nástěnných maleb a jeho kulturněhistorická, umělecká i památková hodnota je značná.
 Uměleckořemeslná obnova a restaurování slavnostního historického zámeckého sálu zahrnovala opravu původních truhlářských prvků interiérů, tedy dřevěných obkladů stěn, dveří a podlahy, restaurování autentických prvků výzdoby z období pseudoslohových úprav interiéru na přelomu 19. a 20. století (strop, krb) a zejména restaurování souboru 11 velkoformátových rokokových závěsných obrazů (olejomaleb na plátně) s alegorickými, respektive milostnými výjevy od neznámého autora přibližně z druhé poloviny 18. století v rámci programu restaurování movitých kulturních památek. Restaurovány, resp. konzervovány byly i pozůstatky barokních nástěnných maleb v sále, které pozdější rokokové úpravě předcházely a jsou nyní skryty pod závěsnými obrazy.
 Zásadní podíl na záchraně a postupné obnově celé zámecké budovy, sousedního kostela s významnou románskou stavební fází, rozlehlého hospodářského dvora, zámeckých zahrad, tzv. letohradu a fary má starosta obce, který je v úřadu již 14 let a jehož koncepční přístup k péči o památky je svým způsobem ojedinělý. Obnovený sál svojšínského zámku bude letos zpřístupněn veřejnosti a bude sloužit pro pořádání kulturních akcí, svateb a podobně.

Zámek Kanice:

Zámek v Kanicích na Domažlicku (na snímku) navrhlo Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ)  na Cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO v kategorii záchrana památky. Jako vlastní je navržen k získání ceny pan Ing. Petr Frolík

K rozhodnutí na nominaci vedla dle slov ředitele plzeňského pracoviště NPÚ ing. arch. Jana Kaigla především naděje na záchranu, kterou po dlouhém chátrání objekt opět získal. "Ano, nemáme sice křišťákovou kouli," pravil doslova Jan Kaigl, "ale zdá se, ing. Petr Frolík spolu s několika spřátelenými rodinami, s nimiž zahájil přípravu první etapy záchrany a památkové obnovy objektu, přichází se smysluplným projektem, jenž má naději na uskutečnění, což by samozřejmě velmi pomohlo také  velmi ohrožené památkce, kanickému zámku".


Čtyřkřídlý renesančně-barokní zámek v Kanicích s barokní kaplí z roku 1765 a anglickým parkem, vystavěný na zbytcích gotické tvrze,  je kulturní památkou zapsanou na seznamu nejohroženějších památek a zároveň tvoří dominantu vesnické památkové zóny. Více než 25 let neměl vlastníka a celý areál nezadržitelně chátral. V roce 2014 jej po částech koupil v aukci Ing. Petr Frolík a spolu s několika spřátelenými rodinami zahájil přípravu první etapy záchrany a památkové obnovy projektem na opravu krovů a střech. Přízemí je dosud vlhké, ale první patro zámku by se po obnově mělo otevřít veřejnosti: v plánu je stálá expozice o historii zámku a okolí a také výstava nazvaná Odpuštění a smíření, která by mapovala život německého obyvatelstva v pohraničí před druhou světovou válkou, válečné události, holocaust i poválečný odsun Němců včetně osobního příběhu posledního majitele kanického zámku barona Pergera, jenž při odsunu zahynul.
 Součástí záměru je i revitalizace zámeckého parku včetně zbudování sociálního zázemí, takže by v létě mohl sloužit k pořádání kulturních či společenských akcí. Nového vlastníka čeká celková stavební obnova objektu, kterému hrozila destrukce; jde o záchranu na poslední chvíli, na jejímž konci by mělo být zpřístupnění památky veřejnosti.

Zatímco následujících 27 nominací na Cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, kterou NPÚ letos vyhlásil po loňské premiéře podruhé, hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, lidé, kteří navštíví webové stránky Národního památkového ústavu mají možnost vítězství zámku v rámci nominace podpořit.   Více viz zde: http://www.npu.cz/patrimonium-pro-futuro/2015/vypis/

Výsledek bude zveřejněn také v rámci letošní novinky - ocenění veřejnosti nazvané PAMÁTKY DĚKUJÍ.

Na základě výsledků hlasování bude jméno vítěze oznámeno 15. září při slavnostním vyhlášení a předávání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 19.8.2015 17:00
0 +
 
Kapely s příběhem

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018