V Plzni poprvé zasedal městský žákovský parlament

Ve středu 20. února 2019 se na plzeňské radnici sešlo 19 žáků z různých škol na ustanovujícím zasedání městského žákovského parlamentu.

weby uniweb zprávy

Setkali se s primátorem města Plzně Martinem Baxou a radní pro oblast školství Lucií Kantorovou a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalovou. 

Setkání inicioval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy města Plzně v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II), který sdružuje více než stovku škol z Plzně a dalších 17 obcí v okolí. Od založení městského školního parlamentu si slibuje zvýšení kompetencí mladých lidí pro demokratickou kulturu, zlepšení v oblastech vztahu žáků ke škole, motivace k participaci na životě školy, ale i komunikace žáků mezi sebou a jejich sociální vyspělosti.

Vedení města tuto žákovskou aktivitu podporuje. „Chceme naslouchat všem, kteří v našem městě žijí, a proto tuto činnost dětí zapojených do žákovského parlamentu velmi vítáme. Těšíme se, že budeme postupně dostávat informace a podněty k tomu, co by se mělo ve městě změnit, aby se v něm všem obyvatelům lépe žilo,“ uvedl primátor Martin Baxa při zahájení ustavujícího zasedání. Doplnil, že se plánuje setkat s žákovským parlamentem alespoň dvakrát do roka.  

S podporou a přáním úspěšného jednání žákovského parlamentu se k němu připojila i radní  pro oblast školství Lucie Kantorová a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalová. Dagmar Škubalová dětem připomněla, že se na ni mohou obracet členové žákovského parlamentu se svými podněty i poté, co bude projekt MAP II ukončen.   

Ze 106 škol zapojených do projektu má školní parlamenty 19 škol z Plzně a tři z blízkých obcí, a to z Nezvěstic, Starého Plzence a Chrástu. Zástupce, kteří se zúčastnili historicky prvního zasedání městského parlamentu, vybíraly školy prostřednictvím voleb.

Dalšími účastníky jednání byli Eva Tischlerová a Martin Severa ze Střediska volného času Radovánek, které koordinuje činnost Krajského parlamentu dětí a mládeže, vedoucí Národního institutu dalšího vzdělávání pro Plzeňský kraj Ladislava Šlajchová. Zasedání moderoval Jakub Štěpánek, jenž má bohaté zkušenosti s vedením krajského parlamentu dětí a mládeže, je popularizátorem fyziky a chemie a rovněž lektorem neformálního vzdělávání.

Cílem městského parlamentu jsou pravidelná setkávání s představiteli města a diskuse nad tématy, která si žáci předem odsouhlasí ve svých školních parlamentech. Zasedání se budou konat přibližně dvakrát ročně. Městský parlament se mimo to bude scházet s Krajským parlamentem dětí a mládeže Plzeňského kraje, jenž funguje od roku 2016. Příští setkání se uskuteční na podzim, kdy se uskuteční volba předsednictva, schválení statutu a loga městského parlamentu.

Příkladem aktivit, na kterých se mohou podílet žákovské parlamenty, je zapojení dětí do úprav vnitřních i venkovních prostor školy, příprava projektových nebo tematicky zaměřených dnů (Den Země, Den vody, Den Afriky a podobně), návrh a příprava akcí pro rodiče a veřejnost, nebo třeba podílení se na rozvoji spolupráce mezi školami.

Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 21.2.2019 14:100 +
 
uniweb weby

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018