Záchranáři nacvičovali zásah v tunelu Ejpovice

Základní složky integrovaného záchranného systému se ve středu setkaly při prověřovacím cvičení na dopravní nehodu v železničním tunelu Ejpovice.

uniwebwebynamiru2018

Se svými 4150m jde o nejdelší železniční tunel v České republice. Vyvrcholila tím dlouhodobá odborná příprava jednotek určených pro zásah v tomto technickém díle.

Na obou portálech se sjelo 27 jednotek požární ochrany, celkem 132 zasahujících hasičů. Jako námět cvičení byla dopravní nehoda vlaku v severním tunelovém tubusu. Jednalo se o tzv. „studenou nehodu“, tedy bez požáru. Ve vlaku cestovalo cca. 130 cestujících (figurantů) z nichž 40 utrpělo zranění různého rozsahu a 5 cestujících zemřelo. K nehodě došlo mezi 3. a 4. bezpečnostní propojkou, což je více než 1,5km hluboko v útrobách tunelu.

Hlavními úkoly hasičů bylo nejprve zkratovat trakční vedení na obou tubusech a pak co nejrychleji provést průzkum na místě nehody, spolupracovat se záchranáři a transportovat zraněné ven z tunelu, kde již byli předáni ZZS. Dále na místě působili i interventi posttraumatické péče HZS Plzeňského kraje, kteří uklidňovali zraněné cestující.

Vzhledem k rozsahu cvičení a složitosti zásahu byl zřízen štáb velitele zásahu, přes něhož byla koordinována činnost a nasazování jednotek, spolupráce složek IZS, ale také doprava skrze nehodou nezasažený tubus tak, aby nedošlo ke střetu zasahující techniky.
"Cvičení ukázalo, že spolupráce složek IZS je v Plzeňském kraji na velmi vysoké úrovni a že součinnost v rámci výcviků a společných cvičení přispívá ke zkvalitnění a zefektivnění péče o bezpečí obyvatel Plzeňského kraje," říká mluvčí hasičů Petr Poncar.

Policisté v rámci cvičení s reálným námětem zajišťovali místo činu a řídili dopravu, aby byl možný plynulý průjezd vozidel IZS. Zjišťovali totožnosti osob a poskytovali v součinnosti s ostatními složky IZS intervenční péči. Policisté také evidovali a zajišťovali majetek raněných, kteří byli převezeni na ošetření.  V rámci cvičení byla prověřena koordinace sil a prostředků, kterými Policie České republiky disponuje. Policisté z integrovaného operačního střediska si ověřili součinnost systémů s ostatními složkami. "Ze strany Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pokládáme toto cvičení za důležité, protože prověřilo připravenost všech zúčastněných složek na vznik mimořádných událostí," doplňuje policejní mluvčí Martina Korandová.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje považuje cvičení v Tunelu Ejpovice za velmi důležité, neboť prověřilo součinnost všech složek IZS ve velmi specifickém místě zásahu. Zdravotničtí záchranáři na místo vyslali několik výjezdových skupin RV a RZP, speciální vozidla pro řešení událostí s hromadným postižením osob a nedaleko ústí tubusu postavili stan, který sloužil jako stanoviště odsunu čtyř desítek raněných. Cvičení se zúčastnil i inspektor provozu ZZS PK a několik rozhodčích, kteří hodnotili zdravotnickou část zásahu. Koordinaci všech zdravotnických záchranářů a následný transport zraněných do nemocnic mělo na starosti zdravotnické operační středisko ZZS PK, posílené pro tento den o dva operátory. "Stěžejní byla během cvičení naše spolupráce s hasiči, kteří vyprošťovali postižené z útrob tunelu a následně je předávali do péče zdravotníků. Z pohledu zdravotnické záchranné služby je integrovaný záchranný systém v Plzeňském kraji na tak vysoké úrovni, že dokáže zvládnout případnou reálnou nehodu podobného rozsahu," dodává manažer pro vnější vztahy záchranky Vítězsav Sladký.

foto: hzs pk

Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Strašidelný rej

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018