Oprava průtahu v Železné Rudě pro letošní rok končí

Zhruba od poloviny června probíhá v rámci akce Železná Ruda, střed oprava silnice I/27 v centru města. Nyní práce postupně končí a stavební činnost probíhá převážně mimo hlavní komunikaci.

Jarní servisní akce AUTO CB

V letošním roce prošel opravou úsek komunikace od kruhového objezdu až po křížení silnice I/27 a třídy 1. máje. Během stavebních prací byla provedena úprava šířkového uspořádání silnice a kompletní výměna konstrukce vozovky. Součástí stavby byla také úprava chodníků a ploch veřejného prostranství, vodovodu, veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace nebo přeložky plynovodů.

V příštím roce bude oprava pokračovat, a to v rámci dvou etap v úseku mezi městským úřadem a železničním přejezdem.

Opravu na celkem 574 metrech komunikace provádí pro Ředitelství silnic a dálnic společnost Silnice Klatovy a.s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 49,5 mil. Kč bez DPH. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
06.10.2023 10:530 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka