Poslední díl cyklu Učit se architekturou? prozkoumá navrhování školního prostředí

Závěrečná část přednáškové a diskusní série Učit se architekturou?, která se věnuje tématu školních budov a prostředí pro vzdělávání, se uskuteční v úterý 21. listopadu od 17:30 v budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.


Zatímco obě předchozí přednášky se soustředily především na proces přípravy a vzniku školních novostaveb, poslední díl cyklu představí zejména možnosti jejich provozního uspořádání a řešení jejich interiérů.

Právě vnitřní prostory s náležitým vybavením totiž umožňují školu zabydlet v hlubším smyslu toho slova – mnohostranně ji využívat a zároveň se v ní cítit bezpečně. Vnitřní uspořádání a vybavení učeben má zásadní vliv na způsob výuky, stejně jako společné a společenské prostory mohou podporovat určité klima celé školy. Fyzikální prostředí škol a s tím související hygiena se zkoumá od dvacátých let minulého století, jeho psychosociální vlivy se pak začaly posuzovat v osmdesátých letech. Dnes se však již prostory plánují a upravují s ohledem na prevenci šikany a zároveň tak, aby podporovaly wellbeing žáků i pedagogů.

Jak může tedy kvalita školního prostředí kultivovat spolubytí a spolupráci světa dětí, dospívajících a dospělých? Jak by mohla vypadat školní třída budoucnosti? A jakou úroveň má současný design školního vybavení? Pozvání přednášet a diskutovat přijali architekt a vysokoškolský pedagog Fakulty architektury ČVUT doc. Zbyšek Stýblo a designérka a pedagožka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Kateřina Klímová.

Vstupné na akci činí 60 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

FB událost: bit.ly/ucitsearchitekturou3

Odborně popularizační přednáškový a diskusní cyklus Učit se architekturou se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury.

doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo je autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1977 pracoval v ateliéru Karla Pragera na větších projektech (Nová scéna, Rudolfinum, KB Praha 5, Domy U Kříže) a při zkoumání trvalých městských struktur s flexibilní náplní, mj. i školními a kulturními zařízeními, hotely a administrativními prostory. Samostatnou autorskou práci realizoval s Janem Loudou, později i s Tomášem Kulíkem, od roku 1981 ve sdružení LO-TECH, pro Sportprojekt a v komisi designu ČFVU: veslařský areál Račice, velín Štvanice, s Ivo Loosem a Václavem Mudrou Skicentrum Harrachov a s Jindřichem Smetanou budovu divadla Spirála v Praze. Byl zakládajícím členem skupiny Středotlací, je členem BLOKu architektů a výtvarníků, Akademie České ceny za architekturu a ČKA. Absolvoval postgraduální kurz urbanismu na FA ČVUT. V roce 1994 spolupracoval jako lokální architekt na projektu ISP v Praze 6. Tato zkušenost v něm vzbudila hlubší zájem o problematiku školských staveb.

Mgr. MgA. Kateřina Klímová je designérka a pedagožka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Dlouhodobě se soustředí na téma designu po děti – jeho praktické části věnovala svoji závěrečnou práci Set dětského nábytku pro předškolní děti na Fakultě architektury ČVUT, za niž získala ocenění v mezinárodních soutěžích Best in Design 2021 a Cena Jindřicha Halabaly. Teoretická východiska pak zkoumala ve své diplomové práci Český design pro děti po roce 2000 na UMPRUM. Cílem jejího doktorského studia tamtéž je návrh nového řešení školní třídy, reflektujícího aktuální poznatky v metodách vzdělávání i potřebách nejmladší generace. Ve své samostatné designérské praxi se pod značkou Dílna* věnuje udržitelnému designu – vyvinula a navrhla kolekce batohů a dalších doplňků z banneroviny pro Galerii Rudolfinum nebo plzeňskou Moving Station. Na Sutnarce vede výuku studentů prvního ročníku v ateliéru produktového designu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka