Plzeň opravuje během prázdnin své základní a mateřské školy

Město Plzeň využívá letních prázdnin pro opravy budov svých základních i mateřských škol včetně údržby techniky.


K největším akcím patří zahájení nástavby 20. základní školy v Brojově ulici, která potrvá až do srpna 2021. Rozsáhlá přístavba začala rovněž v 55. mateřské škole v Mandlově ulici, miliony korun dá město na opravy tělocvičen, hřišť, oken či výtahů v řadě dalších objektů.             

„Město provádí nejen stavební úpravy, ale dbá také na údržbu techniky, do jejíž modernizace investovalo v posledních letech ze svého rozpočtu a evropských dotací desítky milionů korun. Díky tomu jsou plzeňské školy z hlediska vnitřní datové konektivity, která je důležitá například pro funkčnost výukových programů, na špičce v České republice,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

„K aktuálně největším stavebním investicím na plzeňských školách patří nástavba čtvrtého patra na 20. ZŠ v Brojově ulici. V přistavěném podlaží vznikne sedm nových odborných učeben, kabinety pro učitele a sociální zařízení. Náklady jsou vyčísleny na 47 milionů korun,“ přiblížila radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová. Dostavba bude probíhat po celý příští školní rok a prázdniny.      

K dalším větším opravám objektů škol patří například výměna stropů napadených dřevokaznou houbou v odloučeném pracovišti 26. ZŠ v Liticích za přibližně 6,5 milionu korun či opravy tělocvičny na 4. ZŠ v Kralovické ulici, kde se měnily výplně oken v celé jedné její stěně, za přibližně 1,2 milionu korun. Na 21. ZŠ na Slovanské aleji bude instalován nový výtah ze školní kuchyně do školní výdejny za 1,1 milionu korun.

Na 7. MŠ a ZŠ v Brněnské ulici se opravuje nevyhovující povrch hřiště za jeden milion korun, za 1,6 milionu korun se rekonstruuje i hřiště na Benešově ZŠ a MŠ v Doudlevecké ulici. „I zde byl nevyhovující stav povrchu hřiště. Rekonstrukce zároveň umožní rozšíření hřiště na atletické disciplíny a možnost cvičení paralelně dvou skupin,“ doplnila Lucie Kantorová. 

Město také zajišťuje ve školních budovách technickou údržbu prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně. Aktuálně se řeší rekonstrukce LAN sítě na 37. MŠ (Barvínkova), dále ve spolupráci s třetím městským obvodem na 55. MŠ (Mandlova) a 61. MŠ (Nade Mží). V rámci 22. MŠ (Zikmunda Wintra), 27.MŠ – konkrétně pracovišť Dvořákova 4 a Dvořákova 18, 37. MŠ a 54. MŠ (Staniční) se realizuje napojení na optickou síť. „Na základních školách pak probíhá výměna zhruba 300 LCD monitorů a čistění výpočetní techniky,“ doplnil Bohuslav Horais, ředitel úseku Podpora uživatelů Správy informačních technologií města Plzně.

Začalo se rovněž s přístavbou 55. MŠ v Mandlově ulici v centrálním plzeňském obvodu, která má navýšit její kapacitu. Městský obvod Plzeň 3 tak zareagoval na situaci v jeho jižní části, kde existuje dlouhodobý deficit míst ve spádových mateřských školách. Přístavba bude umístěna do středu mezi pavilony, čímž dojde k jejich propojení. V přízemí je navržena tělocvična, v prvním patře budou dvě samostatné třídy s příslušným zázemím. Přistavěný pavilon má mít zelenou střechu. Náklady představují 34 milionů korun, dotace z Operačního programu Životní prostředí by měla činit zhruba deset milionů korun.


Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka