Plzeň podpoří aktivity k technickému vzdělávání

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí dotací a provozních příspěvků v rámci dotačního programu s názvem Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2024.


Cílem programu je zvýšení zájmu žáků a studentů o studium na středních a vysokých školách s technickým zaměřením a příprava odpovídajícího množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů. 

Provozní příspěvky zvýší o necelý 1,1 milion korun město Plzeň svým 24 základním školám a dotace ve výši 201 tisíc korun rozdělí mezi dalších pět subjektů.

„Finance budou využity na vybavení školních dílen a odborných učeben, na materiál, případně na dopravu a vstupné při technicky zaměřených exkurzích. Podpořeny mohou být akce základních škol připravené ve spolupráci se středními školami na území města Plzně, cílem je navázat na tradici průmyslové výroby v západočeské metropoli a zvýšit zájem žáků o technické obory, motivovat je ke studiu řemeslných oborů,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast školství Lucie Kantorová.  

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka