Online Před 6 dny

Strážníci z centra města a Skvrňan dostali od obvodu nová elektrokola a zdravotnický batoh

Velitelky služeben Městské policie Plzeň ve Skvrňanech Eva Königová a Plzeň – střed Ilona Gabrielová v přítomnosti zastupujícího velitele Městské policie Plzeň Marka Šilhana převzaly z rukou starosty plzeňského centrálního obvodu Davida Procházky a I. místostarosty Petra Balouna „nové dopravní prostředky“ a také zdravotnický resuscitační batoh.

Blog
Před 6 dny
REGIONPLZEN.CZ

Vedení obvodu podepsalo smlouvu se zhotovitelem na výstavbu nového pavilonu na 55. MŠ v Mandlově ulici

V pátek 22. 5. 2020 podepsal I. místostarosta MO Plzeň 3 Petr Baloun za přítomnosti starosty plzeňského centrálního obvodu Davida Procházky smlouvu s firmou Stavitelství Šmíd, s. r. o, zastoupené jednatelem p. Zdeňkem Šmídem, jejímž předmětem je výstavba nového pavilonu 55. MŠ v Mandlově ulici. Městský obvod Plzeň 3 tak reaguje na dynamicky se vyvíjející demografickou situaci, kdy v jižní části městského obvodu existuje dlouhodobý deficit míst ve spádových mateřských školách.

Blog
Před 6 dny
REGIONPLZEN.CZ

Na jezírku ve Škodalandu pracuje speciální technika

Návštěvníci multifunkčního areálu Škodaland v Českém údolí si jistě všimli čilého ruchu kolem koupacího jezírka, které prochází komplexní přípravou na letní sezónu. Na základě zkušeností z předchozích let, kdy docházelo přes veškeré úsilí k přechodnému zhoršení kvality vody v jezírku, jsou po konzultaci s odborníky realizována opatření, která by měla kvalitu vody dlouhodobě zlepšit. Dalším cílem je také minimalizace rizika nutnosti úplného uzavření koupacího jezírka z důvodu zdravotní závadnosti

Blog
Před 2 týdny
REGIONPLZEN.CZ

Trojka nabízí pomoc podnikatelům

Situace s koronavirovou nákazou se pomalu začíná vracet do normálu, přísná karanténní opatření, která zasáhla životy všech občanů, se rozvolňují. Největší dopad měla krize na činnost podnikatelů, zejména těch středních a malých.

Blog
Před 2 týdny
REGIONPLZEN.CZ

V obvodu vzniknou květnatá luka a broukoviště

Životní prostředí hraje v životě člověka důležitou roli a v rámci jeho zlepšení, pestrosti veřejného prostranství a přispění udržitelnosti vlhkosti na travnatých plochách, se třetí plzeňský obvod rozhodl na svém území vytvořit menší biotopy ve formě květnatých luk.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Na Vejprnické mají nový chodník

Více než sto metrů nového chodníku zdobí Vejprnickou ulici v blízkosti křižovatky na Novou Hospodu. Plzeňský centrální obvod využil akce zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu přilehlé komunikace a nechal zde zhotovit chodník se zámkovou dlažbou, který zde chyběl.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Plzeňský centrální obvod nainstaloval nové herní prvky

V současné době, kdy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijatými mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zejí dětská hřiště spíše prázdnotou, dbá a dohlíží Městský obvod Plzeň 3 na funkčnost a bezpečnost herních prvků na těchto hřištích na svém území.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Centrální obvod dezinfikuje i lavičky

V současné době prochází na třetím plzeňském obvodě termickou dezinfekcí všechna dětská hřiště včetně herních prvků a také chodníky, které se strojově čistí a dezinfikují. Nyní obvod obrací svoji pozornost v rámci ochrany či snížení rizika nákazy koronavirem na lavičky.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Mateřské školy se pravděpodobně otevřou, ale jen ve velmi omezeném režimu

Společně se základními školami by se měly otevřít i mateřské školky a to v pondělí 25. května 2020. O otevření mateřské školy rozhodne její ředitelka na základě usnesení rady města. Ve stejném datu se pravděpodobně otevřou i základní školy. Na jednotném postupu znovuotevření mateřinek se domluvila radní pro oblast školství Lucie Kantorová, starostové a místostarostové plzeňských městských obvodů zřizující mateřské školky na svém území. Vzhledem k ochraně zdraví dětí a zaměstnanců budou školky f

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Dětská hřiště procházejí preventivním čištěním a bezpečnostní kontrolou

V současné době zejí dětská hřiště prázdnotou a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijatými mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 by je nikdo neměl navštěvovat. To však nebrání tomu, aby obvod tato hřiště připravil na období, kdy je děti budou moci opět požívat.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

DÍKY!

Děkujeme všem, kteří po celou dobu pomáhají a zajišťují normální chod společnosti, a to nejen v první linii – zdravotníci, policisté, strážníci a hasiči, ale i prodavačkám, pošťačkám, popelářům, silničářům a dalším řidičům nejen od velkých volantů, prostě všem, kteří v této době odvádějí dobře svoji práci! - vedení Městského obvodu Plzeň 3 a zaměstnanci Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Co dělá Trojka v době koronavirové?

Nařízení vlády omezilo provoz téměř všeho a hlavně zasáhlo do života běžných lidí velmi nečekaným způsobem. Novému režimu se musel přizpůsobit i Úřad městského obvodu Plzeň 3. Jak konkrétně Trojka funguje, a co dělá pro své obyvatele, vysvětlují starosta David Procházka (na fotce dole vpravo) a první místostarosta Petr Baloun (na fotce dole vlevo) největšího plzeňského obvodu.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

S jarem přichází doba úklidů a výhrabů zelených ploch a keřových skupin

I přes současnou situaci související s mimořádnými opatřeními proti koronaviru probíhá na území třetího plzeňského obvodu jarní, respektive generální úklid, kterým prochází všechny zelené plochy a keřové skupiny.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Škodaland je kvůli koronaviru uzavřen, přesto se připravuje na novou sezonu

Městský obvod Plzeň 3 s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a přijatá mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 od soboty 14. 3. 2020 uzavřel pro veřejnost multifunkční sportovní areál Škodaland v Českém údolí. Brány jsou sice zavřeny, ale uvnitř se pracuje na přípravách na novou sezonu.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ

Dobrý soused svému sousedovi pomáhá

Pandemie onemocnění Covid – 19 vyvolala v celém Česku vzedmutí obrovského dobrovolnického hnutí v šití roušek, kterých je v republice nedostatek. Zvuk šicích strojů je slyšet i v obci Útušice, která sousedí s Městským obvodem Plzeň 3, kde se také našla skupina šikovných švadlenek šijící roušky bez nároku na odměnu.

Blog
Před měsícem
REGIONPLZEN.CZ