Online Před 12 měsíci

Čtyřnozí parťáci si brzy zařádí na psí louce na Borech

Majitelé psů si při svých procházkách se svými miláčky jistě všimli nově vybudovaného prostoru v okrajové části Borského parku. Jedná se o první psí louku na území Městského obvodu Plzeň 3, která vznikla právě pro potřeby pejsků a jejich páníčků.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Výsluní se dočkalo své autobusové linky

Jednou z lokalit v plzeňském centrálním obvodu, kde doposud veřejná doprava prakticky chyběla, je Výsluní. Po zkoušce autobusů, která proběhla minulý rok, a kterou inicioval plzeňský centrální obvod, se ukázalo, že se obyvatelé této lokality linky MHD dočkají. Po schválení podmínek pro zřízení této linky v radě města začne veřejná doprava obsluhovat Výsluní již začátkem září.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Děti z plzeňského centrálního obvodu o svůj zájezd nepřijdou

Vzhledem k epidemiologické situaci, která panovala na jaře letošního roku, se neuskutečnily zájezdy pro děti, které byly naplánovány na I. pololetí. Po uvolnění mimořádných opatření se vedení obvodu rozhodlo uspořádat místo plánovaného podzimního zájezdu na Stezku korunami stromů Lipno zájezd do Safari Parku Dvůr Králové a podpořit tak zvířátka po uzavření zoologických zahrad.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Výsluní se dočká autobusové linky MHD

Jednou z lokalit v plzeňském centrálním obvodu, kde doposud veřejná doprava prakticky chybí, je Výsluní. Po zkoušce autobusů, která proběhla minulý rok, a kterou inicioval plzeňský centrální obvod, se ukázalo, že by se obyvatelé této lokality linky MHD dočkat mohli. Po schválení podmínek pro zřízení této linky v radě města je obsluha veřejnou dopravou na Výsluní již v dohledu.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Děti z Lábkovky mají novou prolézačku

V rámci rozšiřování a modernizace stávajících hřišť přibývají každým rokem v plzeňském centrálním obvodu další nové dětské hrací prvky. K nové herní sestavě se skluzem a houpačkou z minulého roku, nechal obvod nainstalovat dětem z Lábkovy ulice i novou prolézačku.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Obvod zahájil investiční akci přístavby nového pavilonu 55. mateřské školy v Mandlově ulici

V pondělí 1. června zahájil Městský obvod Plzeň 3 předáním staveniště zhotoviteli firmě Stavitelství Šmíd, s.r.o. plánovanou investiční akci přístavby nového pavilonu 55. mateřské školy v Mandlově ulici.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Obvod i nadále podporuje činnost plavců z SKP Radbuza

V pátek 29. května podepsal místostarosta MO Plzeň 3 Ondřej Ženíšek za přítomnosti starosty Davida Procházky smlouvu s prezidentem SKP Radbuza Plzeň Lubošem Ibrmajerem, která je zaměřena na podporu činnosti plavců a také provozu plaveckého bazénu, kde tento spolek působí. Již několik let se plzeňský centrální obvod spolu s městem Plzní podílí na podpoře plzeňského bazénu SK P Radbuza v Kozinově ulici.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Strážníci z centra města a Skvrňan dostali od obvodu nová elektrokola a zdravotnický batoh

Velitelky služeben Městské policie Plzeň ve Skvrňanech Eva Königová a Plzeň – střed Ilona Gabrielová v přítomnosti zastupujícího velitele Městské policie Plzeň Marka Šilhana převzaly z rukou starosty plzeňského centrálního obvodu Davida Procházky a I. místostarosty Petra Balouna „nové dopravní prostředky“ a také zdravotnický resuscitační batoh.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Vedení obvodu podepsalo smlouvu se zhotovitelem na výstavbu nového pavilonu na 55. MŠ v Mandlově ulici

V pátek 22. 5. 2020 podepsal I. místostarosta MO Plzeň 3 Petr Baloun za přítomnosti starosty plzeňského centrálního obvodu Davida Procházky smlouvu s firmou Stavitelství Šmíd, s. r. o, zastoupené jednatelem p. Zdeňkem Šmídem, jejímž předmětem je výstavba nového pavilonu 55. MŠ v Mandlově ulici. Městský obvod Plzeň 3 tak reaguje na dynamicky se vyvíjející demografickou situaci, kdy v jižní části městského obvodu existuje dlouhodobý deficit míst ve spádových mateřských školách.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Na jezírku ve Škodalandu pracuje speciální technika

Návštěvníci multifunkčního areálu Škodaland v Českém údolí si jistě všimli čilého ruchu kolem koupacího jezírka, které prochází komplexní přípravou na letní sezónu. Na základě zkušeností z předchozích let, kdy docházelo přes veškeré úsilí k přechodnému zhoršení kvality vody v jezírku, jsou po konzultaci s odborníky realizována opatření, která by měla kvalitu vody dlouhodobě zlepšit. Dalším cílem je také minimalizace rizika nutnosti úplného uzavření koupacího jezírka z důvodu zdravotní závadnosti

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Trojka nabízí pomoc podnikatelům

Situace s koronavirovou nákazou se pomalu začíná vracet do normálu, přísná karanténní opatření, která zasáhla životy všech občanů, se rozvolňují. Největší dopad měla krize na činnost podnikatelů, zejména těch středních a malých.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

V obvodu vzniknou květnatá luka a broukoviště

Životní prostředí hraje v životě člověka důležitou roli a v rámci jeho zlepšení, pestrosti veřejného prostranství a přispění udržitelnosti vlhkosti na travnatých plochách, se třetí plzeňský obvod rozhodl na svém území vytvořit menší biotopy ve formě květnatých luk.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Na Vejprnické mají nový chodník

Více než sto metrů nového chodníku zdobí Vejprnickou ulici v blízkosti křižovatky na Novou Hospodu. Plzeňský centrální obvod využil akce zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu přilehlé komunikace a nechal zde zhotovit chodník se zámkovou dlažbou, který zde chyběl.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Plzeňský centrální obvod nainstaloval nové herní prvky

V současné době, kdy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijatými mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zejí dětská hřiště spíše prázdnotou, dbá a dohlíží Městský obvod Plzeň 3 na funkčnost a bezpečnost herních prvků na těchto hřištích na svém území.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ

Centrální obvod dezinfikuje i lavičky

V současné době prochází na třetím plzeňském obvodě termickou dezinfekcí všechna dětská hřiště včetně herních prvků a také chodníky, které se strojově čistí a dezinfikují. Nyní obvod obrací svoji pozornost v rámci ochrany či snížení rizika nákazy koronavirem na lavičky.

Blog
Před 4 roky
REGIONPLZEN.CZ