Hejtmanka jednala se starosty o omikronu. Preferuje online kontakty

Jednání se starosty obcí s rozšířenou působností (ORP) svolala na středu 5. ledna 2022 hejtmanka Ilona Mauritzová. Stalo se tak s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.

porsche bory 2022

 A předpokladem jejího vývoje v souvislosti s novou mutací omicron. Starostové byli opět informováni, že mohou k zajištění proočkování obyvatel na jejich územích využít dva mobilní očkovací týmy, a byli požádáni, aby pomohli působit na praktické lékaře pro děti a dorost pro zajištění vyšší proočkovanosti dětí. Jednání se konalo krátce po skončení Krizového štábu Plzeňského kraje. 

Se stávající epidemiologickou situací seznámil starosty ředitel KHS PK Michal Bartoš.  Podle něho  se Plzeňský kraj nachází v roli premiantů v České republice a situace je dobrá. „Nicméně hrozba varianty omicron je veliká. Stačí jen 15 sekund kontaktu s infikovanou osobou a může dojít k nakažení,“ upozornil účastníky on-line jednání M. Bartoš a vyzval k tomu, aby byl omezen počet osob na pracovištích. Vyzdvihl využití on-linového kontaktu při jednáních a informoval starosty, že požádal AČR o nasazení dvou mobilních odběrových týmů. Od 10. ledna by měl být jeden nasazen ve FN Bory Plzeň a druhý v nemocnici v Domažlicích. V případě výskytu ohnisek nákazy budou vyjíždět do terénu.

Vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Jan Karásek seznámil starosty s dosavadními informacemi o testování a karanténě osob s tím, že bude konečný postup ještě centrálně schvalován. Hejtmanka Ilona Mauritzová v této souvislosti starosty informovala, že jsou kapacity testování Plzeňského kraje dostatečné. „Jsem velmi ráda, že došlo k navýšení kapacity vyhodnocování vzorků. Je to i díky FN Plzeň, Klatovské nemocnici, a zejména díky Bioptické laboratoři Plzeň, která je schopná v té největší špičce navýšit denní kapacitu vyhodnocených vzorků až na 7000-9000. To je velmi dobrá zpráva pro náš kraj,“ zdůraznila hejtmanka s tím, že celková kapacita je až 12 tisíc vyhodnocených vzorků denně.

S doporučeními k realizaci v oblasti dopravy seznámil starosty statutární náměstek hejtmanky a náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek. „V oblasti zajištění zimní údržby jsou opatření nastavena tak, že se řidiči vozidel zajišťujících zimní údržbu silnic nepotkávají a při střídání směn se desinfikují kabiny posypových vozů. Je možné, že se prodlouží doba zajištění ošetření některé ze silnic, v takovém případě vás žádáme o pochopení,“ řekl starostům náměstek P. Čížek.  Hejtmanka kraje také doplnila, že velké firmy zajišťující kritickou infrastrukturu již byly informovány, aby se na případnou složitou situaci připravily.

Náměstkyně pro oblast školství a sportu Radka Trylčová seznámila starosty s termíny testování ve školách a ze strany kraje se jim dostalo i poděkování za distribuci testů do škol. „Některé školy jsme po testování v pondělí navštívili, tak zatím není prokázán velký výskyt pozitivních testů, ale záchyty tady jsou,“ uvedla R. Trylčová s tím, že  další opatření budou školy komunikovat s KHS Plzeň. Testy pro zaměstnance škol si nakupují školy samostantně a jsou hrazeny ze státních prostředků z ONIV.

„Povinnost testování jak pro žáky, tak pro zaměstnance škol  platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci, a neuplynulo 180 dnů. Veškeré informace podle vydaných mimořádných opatření zaslal odbor školství všem školám v Plzeňském kraji,“ dodala Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu.

Seznámila starosty i s případným postupem uzavírání škol, kdy nebudou moci zajistit výuku kvůli vysoké nemocnosti pedagogů či žáků. „Jsou tu dvě možnosti řešení: zavření školy krajskou hygienickou stanicí na 12 dnů, což bude v případě ohniska nákazy, a v případech kdy se bude zvyšovat pozitivita u žáků nebo zaměstnanců školy. Další možností při problému se zajištěním výuky je podat žádost o ‚jinou organizaci školního‘ roku Ministerstvu školství, což už se v minulosti řešilo,“ upřesnila J. Havlíčková. Kontakty na pracovníky Ministerstva školství již byly ORP Odborem školství, mládeže a sportu zaslány.

Náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták informoval starosty, že situace v pobytových sociálních službách je dobrá a nemocnost nízká. Z celkového počtu zaměstnanců 2781 je covid pozitivních pouze 17 osob. Pozitivních klientů v pobytových službách je pak z celkového počtu 4 104 klientů jen 9. „Na začátku příštího týdne se na online setkání potkáme se zástupci všech sociálních zařízení, nejen pobytových služeb, ale i terénními sociálními službami, abychom se na případnou zhoršenou situaci připravovali,“ řekl starostům náměstek R. Špoták  a dodal, že po nich bude žádat vypracování krizových plánů (pracovně řečeno ‚červenou linii‘) při jaké nemocnosti by muselo začít omezování současné péče a omezování sociálních služeb. „Abychom měli informace, jak se týdně situace vyvíjí, a mohli bychom případně zapojit další síly složek IZS tak, aby byly zajištěny základní služby o klienty,“ vysvětlil R. Špoták.

Ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Jiří Leščinský přidal informace o opatřeních přijatých v budově krajského úřadu. Minimalizují se plánovaná jednání, preferována jsou on-line setkání. V budově i organizacích zřizovaných krajem je nařízeno důsledné nošení respirátorů, větrání místností a v platnosti jsou i další opatření. Daniel Hajšman, vedoucí Odboru právního a legislativního informoval starosty o tom, že i v době, kdy není vyhlášen krizový stav, je možné zavádět zaměstnancůmm obcí a jejich organizací režimová opatření tak, aby nedocházelo k ochromení činnosti úřadu či k ochromení organizací měst a obcí při onemocnění či izolaci zaměstnanců v souvislosti s pandemií. „I přesto, že není vyhlášen žádný krizový stav, je na území České republiky stále vyhlášen stav tzv. pandemické pohotovosti dle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. Nejedná se tak o zcela běžný stav ve společnosti a mimořádná režimová opatření na pracovištích či distribuce ochranných prostředků ze strany zaměstnavatele jsou na místě  a odůvodnitelná,“ uvedl D. Hajšman.

Závěrem hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová vyzvala starosty, aby na základě informací  vedoucího Odboru právního a legislativního Daniela Hajšmana zvážili a aplikovali opatření, která mohou ve své působnosti ve svých obcích učinit. Aby doporučili organizacím v oblasti infrastruktury, nacházejícím se na jejich území taková opatření, aby nedošlo k paralyzování služeb a infrastruktury. Plzeňský kraj se na situaci šíření nové mutace omicron připravil a má i krizový plán.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
MNOZIL BRASS

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby